Adománygyűjtés a prágai Szent György-szobor másolatára

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala adománygyűjtést szervez a prágai sárkányölő Szent György-szobor másolatának felállítására. A Szent György Napokon induló féléves akció célja a sokak által régen várt klasszikus Szent György-szobor leleplezése Sepsiszentgyörgy városként való említésének 550. évfordulóján.

A Szent György-szobor másolatának elkészítésével Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatal a budapesti Képzőművészeti Akadémiát bízta meg és várhatóan a Petőfi Sándor és az Olt utca találkozásánál helyezik el. A tervek szerint az év végéig leleplezik az új szobrot.A Polgármesteri Hivatal felhívást intéz a város lakóihoz, hogy támogassák egy szimbolikus összeggel, 550 banival, azaz 5 lej 50 banival a szobor elkészítésének költségeit, melyért cserébe a város egy korlátozott számban megjelentetett képeslapot ajándékoz az adományozóknak. Termesztésen az adományozók lehetőségük szerint járulhatnak hozzá az ügyhöz, minden adományt örömmel fogad a város vezetősége.

Az adakozók átadhatják adományaikat készpénzben a Polgármesteri Hivatal Városimázs Irodájában, illetve átutalhatják az adománygyűjtő bankszámlára: RO57TREZ25621370201XXXXX.